VIED

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRANG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN DỰ TUYỂN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Các bước để đăng ký trực tuyến dự tuyển đi học ở nước ngoài:

  • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản bằng cách nhấn vào "Đăng ký mở tài khoản".
  • Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ: nguyen@gmail.com) và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký trong phần đăng ký mở tài khoản rồi nhấn nút "Đăng nhập".
  • Bước 3: Kê khai và gửi hồ sơ theo hướng dẫn.


Trang chủ | Liên hệ

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training